Ηράκλειο

Σύμφωνα με τον Στράβωνα, η σημερινή πόλη βρίσκεται στη θέση όπου κατά την αρχαιότητα ήταν ένα από τα λιμάνια της Κνωσού, με το όνομα Ηράκλεια.
Με αυτή την ονομασία διατηρήθηκε κατά την διάρκεια των ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων.
Η κυρίως όμως ιστορία της πόλης, ξεκινά το 824μ.Χ. με την κατάληψη της Κρήτης από τους Αραβες.
Αυτοί την οχύρωσαν, φτιάχνοντας ισχυρά τείχη και ανοίγοντας γύρω από αυτά μεγάλη τάφρο. Λόγω αυτής της τάφρου που στα αραβικά ονομάζεται Χαιντάκ οφειλή το όνομα που της έδωσαν οι Αραβες και διατηρήθηκε μεχρι τον 19ο αιώνα: Χάνδακας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *